Podmienky ochrany osobných údajov

 

Prehlásenie o ochrane osobných v internetovom obchode www.rodinnymilacik.sk

Vážený návštevníci v internetového obchodu www.rodinnymilacik.sk, dovoľte nám informovať vás, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi a ako ich zabezpečujeme.

1. Správca vašich osobných údajov

Obchodné meno: Lordhoff s.r.o.
IČO: 53541961
DIČ: 2121407409
IČDPH: SK2121407409
OBCHODNÝ REGISTER OKRESNÉHO SÚDU BRATISLAVA I, ODDIEL: SRO, VLOŽKA Č. 150111/B
Fakturačná adresa: Visnova 29, 90045 Malinovo
IBAN: SK7609000000005177099125
mail: info@lordhoff.sk
mobil: 0911 07 07 99 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

2. Aké osobné údaje spracúvame a na aký účel ich využívame?

– Objednávka bez registrácie

Aby sme mohli naplniť obchodnú zmluvu, uzatvorenú na základe vašej objednávky, spracúvame vaše osobné údaje  v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa dodania tovaru, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a IP adresa. Tieto údaje sú spracované výhradne pre účel naplnenia kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku a sú nevyhnutné k vybaveniu vašej objednávky v internetovom obchode prevádzkovateľa. Na spracovanie týchto údajov si preto nepýtame váš súhlas, pretože sú nevyhnutné k tomu, aby sme s vami mohli uzavrieť zmluvu (oprávnený záujem). Ak by ste tieto údaje neposkytli, nemohli by sme s vami zmluvu uzavrieť.
Všetky osobné údaje prevádzkovateľ spracováva iba pre odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálneho zabezpečenia.

– Objednávka s registráciou (vernostný program)

Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, prihlasovacie meno a heslo, adresa dodania tovaru, fakturačná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa. Tieto údaje sú spracované pre účel využívania vernostného programu. Súhlas so spracovaním týchto údajov môžete udeliť na záložke registračného formulára v príslušnom checkboxe. Ak chcete využívať vernostné zľavy, nakupujte vždy len ako registrovaný zákazník.

– Zasielanie informačných e-mailov

Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa. Tieto údaje sú spracované pre účel zasielania informačných e-mailov. Súhlas so spracovaním týchto údajov môžete udeliť na záložke registračného formulára v príslušnom checkboxe. Ak chcete dostávať informačné e-maily, zaškrtnite checkbox so súhlasom so spracovaním vašich osobných údajov.

3. Práva a povinnosti dotknutej osoby

Udelením súhlasu nie sú dotknuté Vaše práva dotknutej osoby. Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa máte právo:
– byť informovaný a žiadať o prístup k svojim osobným údajom, o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov §§ 21, 22, 23 Zákona;
– vzniesť námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov § 27 Zákona;
– na prenosnosť osobných údajov § 26 Zákona;
– podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov.

4. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, ktorý ste nám poskytli, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať zaslaním oznámenia na email info@lordhoff.sk

5. Doba, po ktorú uchovávame vaše osobné údaje.

Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje kým nedovoláte svoj súhlas, najdlhšie však po dobu trvania premlčacej lehoty 10 rokov. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho ukončení.

Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli pri registrácii a súhlase s členstvom vo vernostnom programe, uchovávame dovtedy, kým neodvoláte svoj súhlas, najdlhšie 10 rokov.

Prevádzkovateľ po uplynutí doby uchovávania Vaše osobné údaje vymaže alebo skartuje.  V prípade, že nám pošlete vaše osobné údaje za iným účelom tieto údaje budú ihneď vymazané alebo skartované..

6. Prenášanie osobných údajov.

Vaše osobné údaje spracúvame v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu prostredníctvom poskytovateľa služby Visitero IČO: 46467831, Svätoplukova 3230/5 010 01 Žilina.

Poskytovateľ tieto údaje spracováva v elektronickej podobe v súlade s nariadením GDPR.
Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej podobe prostredníctvom služieb Visitero a v našej databáze uloženej v PC poverenej osoby.

V prípade plnenia zmluvy poskytujeme vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul a adresa doručenia, kontaktné údaje: číslo telefónu a e-mailová adresa i prepravnej spoločnosti 123kurier s.r.o. ,IČO: 46598863 so sidlom Vojtaššákova 616, 027 44 Tvrdošín ktorí ich spracovávajú na účel prepravy vami objednaného tovaru z internetového obchodu k vám.

Prevádzkovateľ poskytuje vaše osobné údaje na daňových dokladoch v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa doručenia, fakturačná adresa, číslo telefónu a e-mailová adresa účtovníckej firme, ktorá ich podľa spracúva na účel zúčtovania,  účtovníckej firme TUSSY Accounting & Advisory, s. r. o. Jastrabia 5244/18 903 01 Senec, ktorá ich podľa sprostredkovateľskej zmluvy spracúva na účel zúčtovania.

Prevádzkovateľ pre objektívne vyhodnocovanie spokojnosti s našimi službami využíva službu tretej strany, Heureka.sk – Overené zákazníkmi, ktorá vám 10 dní po objednávke zašle formulár na ohodnotenie jej vybavenia. Prevádzkovateľ poskytuje tieto osobne údaje v rozsahu ID objednávky, emailová adresa a názvy zakúpených produktov.

Nesúhlas so spracovaním týchto údajov môžete udeliť pri odoslaní objednávky v príslušnom checkboxe.

Heureka.sk – Overené zákazníkmi:

Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 18600 Praha 8, Česká republika, IČO: 02387727

Ako prevádzkovateľ nemáme v úmysle odovzdať vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

7. Vyjadrenie nespokojnosti

Ak nebudete spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nás o tom informovať na adrese info@lordhoff.sk. V prípade, že máte pocit, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne,  k  vašim právam patrí i možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Uvedené Podmienky a zásady ochrany osobných údajov zákazníkov  v internetovom obchode www.rodinnymilacik.sk nadobúdajú platnosť dňom  01.10.2021.
V prípade nejasností, bližších informácií či pripomienok nás môžete informovať na adrese: info@lordhoff.sk.